Kvalita a životné prostredie

Životné prostredie

– Naša spoločná zodpovednosť

Euronom je známa spoločnosť v oblasti vývoja a predaja nízkoenergetických vykurovacích produktov. Naším cieľom je, aby spoločnosť Euronom vyrábala a dodávala produkty, ktoré sú najlepšie pre životné prostredie.

Euronom musí

  • Naše výrobné programy musia byť navrhnuté tak, aby už v základe usmerňovali podnikanie ekologickým spôsobom.
  • Rozvíjame procesy, produkty a služby s najmenším environmentálnym vplyvom.
  • Navrhujeme výrobky, ktoré sa dajú recyklovať alebo odstrániť ekologicky prijateľným spôsobom.
  • Vzdelávame a motivujteme zamestnancov, aby plnili svoje úlohy spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
  • Nechávame environmentálnu prácu v centre dosahovania čo najmenej vplyvu na životné prostredie.
  • Spolupracujeme s dodávateľmi, ktorý dbajú na dosiahnutie minimálneho vplyvu na životné prostredie.
  • Dodržujeme platné právne predpisy a normy pre ochranu životného prostredia .
  • Pravidelne aktualizujeme a revidujteme staré environmentálne ciele.
  • Pravidelne zverejňujeme výsledky práce v oblasti životného prostredia.

Euronom je súčasťou skupiny IDESTA.

Euronom sa aktívne angažuje v rozvoji produktov a trhu. Sme súčasťou skupiny IDESTA.

Idesta

Staňte sa naším partnerom.

Zavolajte si pre informácie o najbližšom predajcovi / inštalatérovi.

Udržateľné teplo.

Dôraz kladieme na produkty vytvárajúce udržateľné teplo. Naše systémové nádrže podporujú kombinovanie rôznych vykurovacích telies ako sú solárne kolektory, krbové vložky, či peletkové a plynové pece. Našou základnou myšlienkou je že trvalé teplo a trvalé produkty by mali ísť ruka v ruke. Tepelné čerpadlá sú z nehrdzavejúcej ocele ktorá poskytuje najlepšiu ochranu proti našim poveternostným podmienkam. Vďaka nerezu sú tiež elegantné a diskrétne.

ambassador (1)